วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 09.00 – 17.00
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
Facebook
Youtube


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ส.ชมภู่ ธงชัย
02-613-2474
E-mail: chompoo@econ.tu.ac.th